KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Deklaracja Dostępności

Wstęp

Przedszkole nr 126 „Zaczarowane Podwórko”
W Warszawie
zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:

Daty publikacji i aktualizacji

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-10-20.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-10-24.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Nie wszystkie zdjęcia posiadają opisy alternatywne - część z nich została umieszczona przed wejściem w życie Ustawy; trwają prace nad ich opisaniem.
 • Filmy nie posiadają napisów - nie posiadamy oprogramowania służącego do edycji filmów w celu ich dostosowania; filmy zostaną dostosowane w możliwie najkrótszym czasie.
 • Niektóre pliki do pobrania nie są dostępne cyfrowo (skany).
 • Strona zawiera mapę dojazdu - mapy są wyjęte z obowiązku zapewnienia dostępności.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

 • Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-20.
 • Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi dnia: 2021-03-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Przedszkole posiada dwa wejścia: wejście główne od strony ulicy Wokalnej oraz wejście drugie od strony ulicy Zamiany. Przed wejściami znajdują się schodki oraz pochylnie dla wózków.

W wiatrołapach dość mała przestrzeń manewrowa, mogąca utrudnić samodzielne otwarcie drzwi. Przy wejściach znajdują się domofony. Wyjście możliwe po naciśnięciu wysoko umieszczonego przycisku. Drzwi otwiera pracownik przedszkola.

Przedszkole znajduje się w budynku parterowym z dostępem do korytarzy. Brak wind.

Wewnątrz budynku brak pochylni, platform, pętli indukcyjnych.

Informacji głosowych udzielają pracownicy sekretariatu lub pracownicy dyżurujący przy drzwiach wejściowych.

Placówka posiada łazienkę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych. Łazienka dostępna jest w części budynku od strony ulicy Wokalnej.

Placówka mieści się wśród budynków mieszkalnych na osiedlu i nie posiada parkingu.

Można wejść do budynku z psem asystującym i przebywać z nim w holu i szatniach, w uzasadnionych przypadkach również w salach dydaktycznych.

Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu po wcześniejszym umówieniu spotkania lub tłumacza PJM online (np. bezpłatny panel: https://tlumacz.migam.org/).

Sposób dojazdu:

1. Najbliższa stacja metra - Metro Ursynów (M1) znajduje się w odległości ok 400 metrów. Dojście na perony metra możliwe jest za pomocą schodów lub windy.

2. Najbliższe przystanki autobusowe: 

 • Ursynów Płn. 08 (w odległości ok. 200 metrów) linie autobusowe: 179, 195, 715, 737
 • Ursynów Płn. 04 (w odległości ok. 400 metrów) linie autobusowe: 193
 • Ursynów Płn. 02 (w odległości ok. 550 metrów) linie autobusowe: 185, 503
 • Metro Stokłosy 04 (w odległości ok. 580 metrów) linie autobusowe: 401
 • Metro Stokłosy 02 (w odległości ok. 760 metrów) linie autobusowe: 209, 239, 809

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.

Informacje dodatkowe

Plan działań na rzecz podniesienia dostępności:

1. Złożenie wniosku do Burmistrza Dzielnicy Ursynów o przystosowanie pomieszczeń do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

2. Złożenie wniosku do Burmistrza Dzielnicy Ursynów o sfinansowanie urządzeń takich jak pętla indukcyjna, urządzenia alarmowe oraz urządzenia do ewakuacji osób z niepełnosprawnością ruchową.

3. Stworzenie planu ewakuacji dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (wizualna + głosowa lub dotykowa).

4. Stworzenie informacji o rozkładzie pomieszczeń w budynku (głosowa lub dotykowa).

5. Przygotowanie informacji o zakresie działalności przedszkola - głównych zadaniach za pomocą nagrania treści w polskim języku migowym (w postaci pliku wideo).

6. Umieszczanie na stronie internetowej informacji całkowicie dostępnych cyfrowo.