Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

KONCEPCJA PRACY

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju przedszkola nr 126 "Zaczarowane Podwórko" na lata 2020-2024
Nasze motto:

"Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie - naucz.

Jeśli nie wie - wytłumacz. Jeśli nie może - pomóż."

Janusz Korczak

Przedszkole to bardzo ważny etap w życiu dziecka, tu wszystko się zaczyna, to okres rozbudzania pierwszych zainteresowań, rozwijania kiełkujących talentów, to czas kształtowania osobowości, temperamentu i nabywania pewności siebie.

Dzieciństwo to okres stawiania fundamentów, czyli intensywnego rozwoju człowieka. To, jakie jest dzieciństwo, zależy przede wszystkim od środowiska, w jakim dziecko się wychowuje i od ludzi, z którymi przebywa.                                 

Zadaniem Przedszkola jest stworzenie korzystnego dla dziecka środowiska.

Misja przedszkola
 • stałe doskonalenie kadry pedagogicznej
 • nowoczesne projekty edukacyjne
 • aktywna współpraca z rodzicami
 • organizacja zajęć dla rozwoju  zainteresowań i talentów dzieci
 • właściwe wyposażenie bazy przedszkolnej
 • nowoczesne metody nauczania
 • monitorowanie pracy przedszkola 
Wizja przedszkola

Głównym celem działania jest dążenie do tego, by przedszkole było miejscem, które jest dopełnieniem domu rodzinnego, sprawujące funkcję wspomagającą i doradczą, czyli:

-  zapewnia opiekę i wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa, dzieci mają możliwość samorealizacji i aktywnego odkrywania swoich możliwości, rozwijają swoje zainteresowania wzbogacając wiedzę o otaczającym świecie

-  buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, uczy patriotyzmu

-  dostosowuje zajęcia wychowawczo – dydaktyczne  do możliwości rozwojowych dzieci i prowadzi je na wysokim poziomie, stwarza warunki do twórczego działania rozwijając umiejętności przydatne w życiu dorosłego człowieka oraz udziela pomocy psychologiczno – pedagogicznej

-  ściśle współpracuje z rodzicami uwzględniając ich potrzeby i oczekiwania, angażuje rodziców do pracy na rzecz przedszkola

-  tworzy przyjazną atmosferę, dzięki której dzieci czują się akceptowane i bezpieczne

-  promuje zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie

-  tworzy warunki do integracji dzieci ze środowiskiem lokalnym

-  umożliwia osiągnięcie gotowości szkolnej 

Współczesne przedszkole, to przede wszystkim placówka szeroko otwarta nie tylko dla dzieci, ale uwzględniająca także potrzeby i oczekiwania rodziców i środowiska. To miejsce ludzi kreatywnych i otwartych na potrzeby dzieci i ich rodziców w zmieniającym się świecie.

Nasze wartości
 • Szacunek
 • Relacje międzyludzkie
 • Bezpieczeństwo
 • Rozwój
 • Szczęście
Model absolwenta
 • dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych,
 • wykazuje motywację do uczenia się i wysiłku intelektualnego, rozwija swoje talenty,
 • jest aktywny, samodzielny, twórczy i otwarty, potrafi działać zespołowo,
 • wrażliwy estetycznie, zna zasady kultury, normy współżycia społecznego i zachowania,
 • ma pozytywny obraz własnego „ja”,
 • umie nazywać, wyrażać i kontrolować swoje emocje, umie radzić sobie w sytuacjach trudnych,
 • stosuje zasady bezpieczeństwa, higieny, dbałości o własne zdrowie i sprawność fizyczną,
 • ma bogatą wiedzę o środowisku, jego zasobach i ich ochronie,
 • odróżnia dobro od zła, jest tolerancyjny, chętnie współpracuje z innymi ludźmi, respektuje ich prawa, akceptuje różnorodność etniczną, kulturową i poglądową
 • ma poczucie bycia Polakiem i Europejczykiem.

Chcemy, żeby absolwenci przedszkola były dziećmi otwartymi, twórczymi, komunikatywnymi, przygotowanymi do podjęcia obowiązków na kolejnym szczeblu edukacji. Znały siebie i swoje możliwości, akceptowały odrębność własną i innych, potrafiły odnaleźć się w nowej sytuacji, dążyły do rozwiązywania problemów i osiągania sukcesu, radziły sobie z porażkami.